Over ons

VAAN

In mei 2005 is door de regionale verenigingen gezamenlijk een landelijke vereniging opgericht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen. VAAN organiseert voor haar leden opleidingen, congressen en bijeenkomsten, waarbij onder andere actuele thema’s aan de orde komen.

VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Website VAAN

VvA

De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben. Allen die het doel van de VvA; het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht, ondersteunen, kunnen lid worden. De VvA verzorgt een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het arbeidsrecht. Vaak worden de inleidingen gepubliceerd in een artikel of in de vorm van een uitgave in de reeks van de VvA. De boeken in de reeks van de VvA zijn inbegrepen in het lidmaatschap en worden aan alle leden (digitaal) toegezonden.

Website VvA

VJAA

Wij zijn de VJAA. Dé landelijke vereniging van en voor jonge arbeidsrecht advocaten. De VJAA brengt jonge arbeidsrecht advocaten met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën. In dit kader organiseert de VJAA jaarlijks verschillende lezingen en themamiddagen met sprekers op het hoogste niveau. De VJAA organiseert jaarlijks een ‘out of the box’ event, waar de traditionele gedachtegangen worden losgelaten en buiten de gebaande paden wordt getreden.

Via de VJAA Lokaal wordt aan leden de mogelijkheid geboden om vakinhoudelijk overleg te voeren en intervisiebijeenkomsten te organiseren met andere jonge arbeidsrecht advocaten die zich in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Tijdens het jaarlijkse VJAA diner, de borrels na afloop van de lezingen en themamiddagen en binnen de VJAA Lokaal, wordt daarnaast ruimschoots de gelegenheid geboden om andere leden – en hun kantoren – beter te leren kennen.

Website VJAA

Levenbach

instituut

Het Levenbach instituut is een samenwerking tussen de arbeidsrechtelijke faculteiten binnen universiteiten van Nederland.

Website Levenbach instituut

VA&R

De Vereniging Ambtenaar & Recht bestaat al sinds 2009. Wij vinden het belangrijk om contact met vakgenoten te zoeken, hebben en houden. Zodat we kennis kunnen delen en kunnen leren van elkaars ervaringen. En ook omdat contact met vakgenoten gezellig is, we het leuk vinden om ons werk goed te doen en betrokken willen blijven bij actuele ontwikkelingen. Elk jaar organiseren we een aantal hoogwaardige bijeenkomsten met actuele onderwerpen en sprekers van hoog niveau. Deze combineren we altijd met een gezellig en informeel samenzijn. Zodat je in een prettige omgeving kunt napraten over de laatste ontwikkelingen en andere dingen die je bezighouden.

Of je nu een P&O-manager van een ministerie treft, een HR medewerker van een gemeente, een student of een advocaat arbeidsrecht; er volgt altijd een interessant gesprek. Met elkaar hebben we namelijk één ding gemeen: onze interesse in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht raakt onder andere de arbeidsvoorwaarden van de overheidsmedewerker. In hoeverre heeft de overheid een bijzondere (werkgevers)positie? Actuele bijeenkomsten bieden boeiende aanknopingspunten om je kennis op dit gebied te verdiepen, praktijkervaringen met elkaar te delen en bij te praten over de laatste jurisprudentie.

Website VA&R