Congres

LabourLaw United

(Wetboek van) Werk na de crisis?!’

Nooit eerder is het arbeidsrecht als rots in de branding zo op de proef gesteld als in het Covid-19-jaar 2020.

Hoewel nog niet zeker is of de tsunami inmiddels definitief aan kracht heeft verloren en zelfs gevreesd wordt voor een derde golf, laat het Corona-virus op ernstige wijze reeds zien dat de Deltawerken van de arbeidsmarkt op veel terreinen ernstige lekkages en overstromingen vertonen. Juist in het verkiezingsjaar waarin de arbeidsmarkt, keuzes van marktwerking, overheidsregulatie, insluiting en uitsluiting centraal staan, bundelen VAAN-VvA-VA&R-VJAA-Levenbach de krachten om met ‘LabourLaw United – (Wetboek van) Werk na de crisis?!’ het jaar goed in te luiden.

Het nieuwe

normaal?

Ik haat online webinars

In het ‘nieuwe normaal’ organiseren wij een digitaal congres dat elke Zoom-Skype-Team-Slack-#ikhaatonlinewebinars-sessie doet verbleken. Uw ticket naar dit congres opent de deuren van ‘DeFabrique’. Van virtuele ontmoetingsplekken, plenaire sessie, 16 subsessies en plenty of interactie verenigt het arbeidsrecht zich in een afsluitend debat over de toekomst van werk.

Wetboek van Werk…

en meer

Co-creëren

Het congres staat voor een belangrijk deel in het teken van het ‘co-creëren’ van het Wetboek van Werk en daarmee een bijdrage te leveren aan en antwoord te formuleren op de contouren van de Commissie Borstlap. Hoe helpen we de arbeidsmarkt uit de (corona)crisis?

Maar ook actuele themata als ‘de webmodule’, ’13 maanden WNRA’, ‘kwalificatievraag na Groen/Schoevers 2.0’, ‘thuiswerken’, ‘Corona-rechtspraak’, ‘ontwikkelingen i-grond’, ‘reorganiseren in tijden van nood’ en veel en veel meer, komen allemaal aan bod.

Kleinkunst

en film

Arbeidsvitamines

Naast alle arbeidsrechtelijke inhoud, zijn er natuurlijk de gebruikelijke arbeidsvitamines in de zin van goede muziek en cultureel vermaak!

Het congres geeft toegang tot ‘Sorry we missed you’ van Ken Loach… een absolute ‘must see’ voor iedereen die zich met de factor arbeid bezighoudt.