LLU History

LLU TableTalk

Deliveroo

24 maart 2023

Op 24 maart 2023 heeft LLU een TableTalk georganiseerd om direct na het verschijnen van het Deliveroo-arrest een eerste duiding en reflectie te geven.

Prof. Femke Laagland, prof. Evert Verhulp en prof. Ruben Houweling hebben onder de bezielende leiding van tafelhosts mr. Charlotte Dingemans en mr. Pieter van den Brink het arrest besproken, de praktische implicaties van het arrest zijn aan bod gekomen en hebben gezamenlijk verkend wat de gevolgen waren van dit arrest voor onder meer de plannen van onze minister van SZW in het zzp-dossier.

LLU TableTalk
Arbeidsrecht zonder grenzen

19 april 2022

Op 19 april 2022 heeft LLU een TableTalk georganiseerd om het thema grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te brengen.

Tijdens deze LLU TableTalk heeft (op dat moment) de kersverse ‘Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’, Mariëtte Hamer, haar plannen toegelicht. Prof.mr. Stefan Sagel is tijdens deze online bijeenkomst ingegaan op de juridische haken en ogen voor werkgevers en werknemers bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Tot slot heeft Willeke Bezemer uitgelegd hoe grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties te herkennen en te komen tot een cultuurverandering. Deze LLU-TableTalk heeft plaatsgevonden onder leiding van mr. Charlotte Dingemans en mr. Pieter van den Brink.

LabourLawUnited
Online congres

11 februari 2021

Nooit eerder is het arbeidsrecht als rots in de branding zo op de proef gesteld als in het Covid-19-jaar 2020. Juist in het verkiezingsjaar waarin de arbeidsmarkt, keuzes van marktwerking, overheidsregulatie, insluiting en uitsluiting centraal staan, bundelen VAAN-VvA-VJAA-Levenbach de krachten om met ‘LabourLaw United – (Wetboek van) Werk na de crisis?!’ het jaar goed in te luiden.

In het ‘nieuwe normaal’ heeft LLU een digitaal congres georganiseerd dat elke Zoom-Skype-Team-Slack-#ikhaatonlineseminars-sessie deed verbleken. Het congres opende de deuren van ‘DeFabrique’ te Maarssen, alleen dit keer volledig digitaal nagebouwd. Er waren virtuele ontmoetingsplekken, plenaire sessies, 16 subsessies en plenty of interactie die het arbeidsrecht verenigden in een afsluitend debat over de toekomst van werk.

Het congres stond voor een belangrijk deel in het teken van het ‘co-creëren’ van het Wetboek van Werk en daarmee een bijdrage te leveren aan en antwoord te formuleren op de contouren van de Commissie Borstlap.

LabourLawLands

21 november 2019

De eerste gezamenlijke activiteit onder de vlag van (toen nog) LabourLawLands. Een groot congres met 2.000 deelnemers vond plaats in De Fabrique in Maarssen. Een ongekend grote opkomst en voor ons de reden om hier een terugkerend event van te maken.