Programma

VAAN

Stage

De sessies van de VAAN

1 | De berekening van de transitievergoeding nader belicht: Wat wordt wel en wat wordt niet meegenomen?”
Twee ervaren advocaten verstrekken in deze bijeenkomst een overzicht van die componenten die wel of niet bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding moeten worden betrokken. Hoe zit het met de eenmalige bonus, de fiscale bijtelling van de auto van de zaak, een voordeel in natura? Etc. Aan het eind van de bijeenkomst weet u daar overal het antwoord op.
Sprekers: Marie-Louise van Kalmthout (KienhuisHoving); Imke Lintsen (KienhuisHoving)

2 | Next Level: Procederen in Hoger Beroep in Arbeidszaken (en de vijf grootste valkuilen voor advocaten in een appelprocedure…)
Ruizeveld en Frikkee nemen u mee op praktische wijze mee in de arbeidsrechtelijke appelprocedure. De grootste valkuilen en meest gemaakte – en eenvoudig te voorkomen – fouten komen daarbij aan bod. Ook zal er aandacht worden besteed aan de wijze waarop advocaten ter zitting met procedurele problemen om kunnen gaan.
Sprekers: Marianne Ruizeveld (Raadsheer Hof Den Haag); Karin Frikkee
(Raadsheer Hof Den Haag)

3 | De Zaak van je Leven?!
In een prikkelend interview door journalist Eric Smit, Follow the Money, vertellen de advocaten Nardy Desloover en Els de Wind over dé zaak in hun carrière die hen het meest is bijgebleven. Daarbij zal er niet alleen worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van de zaak, maar ook op datgene dat daar achter zat. Wat was er zo bijzonder aan die zaak? Waarom blijf je er van glimlachen of krijg je er nog steeds buikpijn van? Hoe verliep het contact met de cliënt en hoe is de zaak verlopen en uiteindelijk geëindigd? Kortom, hoe heb je de hele zaak vanuit het perspectief als advocaat én mens beleefd?
Sprekers: Eric Smit (Follow the Money); Nardy Desloover (Advocaat bij Vasteland Advocaten); Els de Wind (Advocaat bij Van Doorne Advocaten)

4 | Corona around the world
Coronaperikelen belicht door advocaten uit verschillende continenten.
Sprekers: Kristin Nealey Meier, Seattle, Verenigde Staten; Nils Wördemann, Düsseldorf, Duitsland; Kevin McKenna, Manchester, Verenigd Koninkrijkl; Lara Radik, Brisbaine, Australië

VvA

Stage

De sessies van de VvA

5 | Werkende armen: wel werken, niet rondkomen
Het SCP deed in 2018 onderzoek naar werkende armen in Nederland. Het aantal werkenden dat in armoede leeft neemt toe en betreft inmiddels enkele honderdduizenden werkers in Nederland (SCP 2017: 220.000 mensen). Loont werk niet meer? Wat zijn de kenmerken van deze groep werkers? Wat wordt eraan gedaan? En hoe voorkomen we een verdere toename. Het SCP en het European Anti Poverty Network (EAPN) lichten toe.
Sprekers: Stella Hoff (SCP); Sonja Bekker (Universiteit Utrecht); Jo Bothmer (EAPN)

Download hier het document over werk en armoede


6 | 13 maanden WNRA bij de civiele rechter

Iets meer dan een jaar geleden trad de WNRA in werking. Hoe gaat de ‘gewone rechter’ om met werknemer-ambtenaar-geschillen? Is daadwerkelijk sprake van een normalisering of blijven ambtenaren een bijzondere status en benadering houden? Aan de hand van rechtspraak 2020 wordt nader ingegaan op de rechtspositie van deze ‘bijzondere werknemer’.
Sprekers: Erika Wies (Pels Rijcken); Nataschja Hummel (Universiteit Utrecht); Loe Sprengers (Sprengers Advocaten)

7 | Brexit en arbeidsrecht
Op de valreep van 2020 is er dan toch een deal gekomen en Brexit is inmiddels een feit. Maar wat betekent Brexit in de dagelijkse praktijk voor werkgevers en werknemers? Welke regels blijven gelijk en welke veranderen? En wat houden de gemaakte afspraken over werk precies in? Op deze vragen en meer wordt antwoord gegeven.
Sprekers: Mariëlle van Winden (AKD); Julia Jackson (igloballaw – UK)

8 | Thuiswerken het nieuwe normaal: feiten, fabels en recht
In 2020 verscheen het TNO-rapport over de effecten van thuiswerken op werknemers. Wat doet thuiswerken met werknemers? Waarop moet een werkgever letten? Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten? En in hoeverre is thuiswerken na Covid-19 blijvend? En wat betekent dat voor het arbeidsrecht?
Sprekers: Wendela Hooftman (TNO); Jan Mathies (AWVN)

VJAA

Stage

De sessies van de VJAA

9 | Billijke vergoedingen
Hoe hoog is de billijke vergoeding? Wellicht de meest lastige vraag om op voorhand te beantwoorden. Sinds de invoering van de WWZ heeft de Hoge Raad in diverse beschikkingen ‘guidance’ gegeven hoe deze vergoeding te benaderen en te motiveren. But… the proof of the pudding is in its eating. En dat is precies wat we in deze sessie gaan doen: handen en voeten geven aan de billijke vergoeding in de praktijk.
Sprekers: Daniël van Gerven (De Brauw Blackstone Westbroek); David Mees (De Brauw Blackstone Westbroek)

10 | Hoe ‘NOW’ verder? UWV en arbeidsrechtpraktijk over knelpunten NOW
Vanuit de overheid zijn miljarden geïnvesteerd in de arbeidsmarkt als onderdeel van het COVID-noodpakket. De voornaamste noodmaatregel is de NOW. Hoe heeft de NOW tot op heden gewerkt? Wat zijn de valkuilen bij aanvragen en vaststelling? Samen met het UWV worden de verschillende regelingen kritisch verkend.
Sprekers: Emilie Boot (HVG); Sonja Visser (Ernst & Young); Mathijs Burns (UWV)

11 | Equal gender pay
Gelijke arbeid, gelijk loon. En toch blijft er een hardnekkig loononderscheid tussen mannen en vrouwen. Hoe komt dat? Wat wordt eraan gedaan? Hoe ziet het juridisch kader eruit en welke effecten sorteert dit kader?
Spreker: Nuna Zekic (Tilburg University)

12 | Driehoeksverhoudingen en de toekomst?
Uitzenden, payrolling, contracting, bemiddeling en detachering… een pot nat of wezenlijk anders? Welke knelpunten doen zich voor in de praktijk? En wanneer kan het wel en wanneer niet? Wat is de toekomst van driehoekrelaties?
Spreker: Johan Zwemmer (DLA Piper)

Levenbach

Stage

De sessies van Levenbach

13 | Groen/Schoevers anno 2021
Misschien wel een van de belangrijkste uitspraken van 2020 was X/Gemeente Amsterdam. Hoe moeten we anno 2021 de rechtsverhouding tussen werker en werkverschaffer kwalificeren? En welke rol en invloed speelt de webmodule?
Sprekers: Samiha Said (Radboud Universiteit); Evert Verhulp (Universteit van Amsterdam)

14 | Transitiefunctie in het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht
De wetgever heeft aan de wettelijke transitievergoeding een hybride karakter toegekend, nu deze enerzijds is bedoeld als compensatie voor ontslag en anderzijds als middel om een snelle transitie naar ander werk te bevorderen. In deze sessie wordt besproken wat de transitiefunctie inhoudt en wordt onderzocht of er naast de transitievergoeding nog andere regelingen binnen het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht zijn die, niet alleen formeel maar ook materieel, een transitiefunctie vervullen.
Sprekers: Gerdien Oldenhuis (Rijksuniversiteit Groningen); Anja Eleveld (Vrije Universtiteit Amsterdam)

15 | Sturingsinstrumenten in de WW – hoe ver gaan we in de aanpak van fraude?
Na jaren van afbouw van de verzorgingsstaat, deregulering en harde aanpak van fraude ontstaat in toenemende mate de vraag of we niet te ver gaan. Wat is er in 33 jaar met de WW gebeurd en valt er een groter patroon te ontdekken in het sociale zekerheidsrecht anno 2021 als we kijken naar de toeslagenaffaire? En welke ontwikkelingen zijn in de nabije toekomst te verwachten?
Spreker: Madhvi Ramparichan (Universiteit Utrecht); Gijsbert Vonk (Radboud Universiteit)

16 | Platformarbeid en het mededingingsrecht
Stel nu dat we als uitgangspunt nemen dat een platformwerker een zelfstandige is. Een standpunt dat platformen over het algemeen bepleiten, maar zouden daar mededingingsrechtelijk eigenlijk geen bezwaren aan verbonden kunnen zijn? Is het feit dat het platform, doorgaans met behulp van een algoritme, het tarief van de dienst bepaalt bijvoorbeeld bezwaarlijk? Een mogelijk probleem voor zowel het platform als de werker, tenzij ze één onderneming vormen. De vraag is daarom wanneer het platform en de platformwerkers samen een onderneming vormen en welke gevolgen dat heeft.
Sprekers: Jorn Kloostra (Radboud Universiteit); Hanneke Bennaars (Universteit van Amsterdam)