LLU Brains

LLU Brains

In LLU-verband is veel arbeidsrechtelijke kennis en expertise aanwezig. Deze kennis wordt ingezet onder meer door advies te geven over voorgenomen wetgeving in zogenoemde internetconsultaties. Ook worden position papers opgesteld om een bijdrage te leveren aan het arbeidsrechtelijk (wetenschappelijk)debat. De meest recente publicaties zijn:

# RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN IN HET TWEEDE ZIEKTEJAAR Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

# VERDUIDELIJKING EN RECHTSVERMOEDEN Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het conceptwetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

# WET VERBETERING ZEKERHEID FLEXIBELE ARBEIDSKRACHTEN Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het conceptwetsvoorstel Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

# WETBOEKVANWERK 2025

Laat je deze dag inspireren & motiveren